Jak investovat do podílových fondů

Přidáno 22.11.2010

Informace obsažené v tomto článku jsou mají pouze informativní charakter a nesouvisí s žádnou reklamní nabídkou. Výpočty se mohou lišit podle konkrétního produktu.
Autor článku je redakce E-konzultant.

Na českém trhu nalezneme několik druhů podílových fondů, do kterých můžeme vložit své peníze. Abychom se mohli rozhodnout pro ten či onen fond, musíme si nejprve ujasnit, co od této investice očekáváme. Mají se vložené prostředky zhodnocovat nebo nám jde spíš o jejich bezpečné uložení? Rozhodující roli zde hraje čas. Podílové fondy můžeme rozdělit do tří kategorií – fondy peněžního trhu, dluhopisové fondy a akciové fondy. Jak jednotlivé fondy fungují, nám může napovědět příběh o malém Jarouškovi. Příběh, který je imaginární, ale možná se mohl někde stát nebo se jednou někomu přihodí.

Když se Jaroušek narodil, babička mu do fondu peněžního trhu uložila deset tisíc. Že prý se mu budou hodit, až bude Jaroušek dospělý a pomohou mu se startem do samostatného života. Dědeček malému Jarouškovi také dal deset tisíc korun a uložil mu je do fondu dluhopisů. No a rodiče obdařili Jarouška rovněž deseti tisíci a uložili mu je do akciového fondu. Časem na uložené peníze všichni zapomněli a zapomněl na ně i Jaroušek. Teprve když Jaroušek odešel do důchodu a začal rozbíjet prasátka, vzpomněl si, že mu jednou tatínek říkal něco o uložených penězích. To už bylo Jarouškovi rovných 65 let. Svoje peníze si vybral a nestačil se divit, jak se částky od sebe liší. Z fondu peněžního trhu, kam mu uložila peníze babička, vybral 112 000 korun. Z fondu dluhopisů, kam mu dal peníze dědeček, získal 314 000 korun. A konečně z akciového fondu, kam mu peníze uložili rodiče, si vyzvedl 9 308 000 korun.

Z Jarouškova příběhu je patrné, že se výnosy podílových fondů od sebe značně liší. Jak však jednotlivé fondy fungují a je vůbec rozumné investovat do fondů peněžního trhu, když jsou tak málo výnosné?

Fondy peněžního trhu investují peníze do dluhopisů s krátkou dobou splatnosti a pokladničních poukázek. Fondy peněžního trhu jsou určeny pro tvorbu krátkodobých rezerv. Výnos v těchto fondech lze očekávat kolem 2%.

Dluhopisové fondy vkládají peníze klientů zejména do dluhopisů. Mezi dluhopisovými fondy nalezneme také významné rozdíly ve vztahu výnos – riziko. Nejbezpečnější dluhopisové fondy ukládají peníze do státních obligací, nejvýnosnější pak nakupují dluhopisy emitentů s nízkým kreditním ohodnocením. Obecně platí, že doba trvání investice do dluhopisů by měla být více než dva roky. Výnosnost dluhopisových fondů lze očekávat kolem 4 – 5% v závislosti na typu fondu.

Akciové fondy investují prostředky převážně do akcií. Akciové fondy jsou nejvíce rizikové, ale odměnou je vyšší výnos. Do akciových fondů patří peníze, které se investují na dlouhou dobu a minimální investiční horizont je 7 let. Od akciových fondů lze očekávat výnos 8% a s rostoucí dobou klesá i riziko.

Pokud by se příběh s Jarouškem odehrával na americkém trhu v letech 1945 až 2009, potom by výnosy na těchto třech typech aktiv vypadaly takto: peněžní trh 3,79%, dluhopisy 5,45% a akcie 11,09%. Průměrná inflace za toto období byla 3,2%.

Přemýšlíte-li o uložení peněz do některého podílového fondu a nevíte, který je pro Vás ten pravý, využijte kontaktů na tomto webu. Sami si také na webu můžete vypočítat zhodnocení vkladu při jednorázové investici na této kalkulačce.

Tisknout stránku